Historie

Store Holmager

​Gården Store Holmager ligger 1,5 km øst for Velling og er ejet af Lene og Torben Bækdal Galsgaard.  Store Holmager er en slægtsgård som Torbens oldefar Jørgen Jensen og kone Kristine Bækdal købte tilbage i 1901 med et jordtilliggende på 70 Tdr. Land. (for 26.500 kr. med en udbetaling på 5.000 kr, over 18% af købssummen).

Jørgen Jensen arbejde hele livet på at skabe en gård familien kunne leve af. Jorden der tilhørte ejendommen var både lavt fugtigt jord og høj sand. Jørgen Jensen omdannede jorden til frodig landbrugsjord ved med skovl og hestevogn at flytte sandjord ned på de lave jorde og omvendt. På denne måde skabte han marker med en bedre blanding af sand og humus, hvor de kunne høste godt på. Jørgen Jensen kunne give en stor veldrevet gård videre til næste generation med over 40 malkekøer, 12 arbejdsheste, stort svinehold og 160 tdr. land. Alle udhusene fik de ombygget og der blev bygget et nyt stuehus efter en brand.

Da vi købte en del af gården af Niels Jørgen Bækdal Jensen i 2004 var der 90 køer og 100 ha jord. Vi overtog resten af gården 1. januar 2007. Det gamle stuehus fra 1931 blev restaureret i 2013. Resten af den oprindelige gård er nedrevet og den ældste bygning er kostalden fra 1976 som vi ombyggede i 2018 med bla. sand i sengebåsene.

I 2006 tilkøbes ejendommen “Lille Birkmosegaard” med 170 søer og slagtesvin. I 2008 tilkøbes Røgindvej. I 2011 tilkøbes Nygårdsvej. I 2017 tilkøbes “Hjøllund” med 170 årskøer, ejendommen bruges nu til kvier. I 2022 tilkøbes gården “Lille Ulfkær” med 121 ha og slagtesvin.

​Vi har i dag 700 køer, og dyrker godt 1800 ha jord, hvoraf vi ejer de 495 ha. Alt sammen dyrkes økologisk. Der dyrkes maltbyg, grynhavre, foderkorn, frøgræs og grovfoder på markerne. Spiser I økologisk havregryn eller drikker en øko øl kan det være at kornet er dyrket på nogle af Store Holmagers marker. På Store Holmager er der i dag 20 ansatte.

Vi er meget glade for at være landmænd og syntes at kombinationen af kvægbrug maskinstationsarbejde og entreprenørforretningen giver en spændende hverdag for vores medarbejdere og os selv.

God fornøjelse med at kigge på vores hjemmeside.

​Med venlig hilsen
​Lene Fløe & Torben Bækdal Galsgaard